Niit - Ict Hà Nội » Đào tạo » Đào tạo ngắn hạn » Khóa học lập trình Angular
Khóa học lập trình Angular
 • Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai

  Để đáp ứng nhu cầu về xây dựng ứng dụng web sử dụng Angular đang phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam, Học viện Đào tạo CNTT NIIT-ICT Hà Nội xin giới thiệu Khoá học Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai.


  Xem thêm
 • Lập trình toàn diện với Angular 4+

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cũng như đào tạo đang có xu hướng tăng mạnh về Xây dựng Ứng dụng dựa trên Angular, Học viện Đào tạo CNTT NIIT-ICT Hà Nội xin giới thiệu khoá học Lập trình toàn diện với Angular 4+.


  Xem thêm
 • Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cũng như đào tạo đang có xu hướng tăng mạnh về Xây dựng Ứng dụng dựa trên Angular, Học viện Đào tạo CNTT NIIT-ICT Hà Nội xin giới thiệu khoá học Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core


  Xem thêm
 • Lập trình Angular 4+ và Firebase

  Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cũng như đào tạo đang có xu hướng tăng mạnh về Xây dựng Ứng dụng dựa trên Angular, Học viện Đào tạo CNTT NIIT-ICT Hà Nội xin giới thiệu khoá học Lập trình Angular 4+ và Firebase.


  Xem thêm