Niit - Ict Hà Nội » Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Các khóa học Khai giảng Thời Lượng Lịch học Giờ học Học phí
Lập trình Magento Liên hệ 22 Buổi 2,4,6 or 3,5,7 2h/buổi Liên hệ
Tuyển sinh Lập trình viên Quốc tế Liên hệ 24 Tháng Cả tuần Sáng/ Chiều Liên hệ
Lập trình iOS Liên hệ 27 Buổi T2, T4, T6 17h30-19h30 Liên hệ
Lập Trình Game Unity Liên hệ 26 Buổi T3, T5, T7 17h30-19h30 Liên hệ
Khoá Học Automation Testing Liên hệ 21 Buổi T4, T7 Linh động Liên hệ
Khoá học Lập trình Java 4.0 Liên hệ 32 buổi Dự kiến T3,T5 | T2,T6 3h/buổi Liên hệ
Khoá Học Tester (khoá học doanh nghiệp hỗ trợ) Liên hệ 22 buổi T3, T5 18:00 - 20:00 Liên hệ
Kỹ thuật viên CNTT Liên hệ 12 tháng cả tuần sáng/chiều Liên hệ
Lập Trình Viên Quốc Tế NIIT Liên hệ 2.5 năm Cả tuần sáng/chiều Liên hệ
Lập Trình Android Liên hệ 28 buổi T3, T5, T7 19h30-21h30 Liên hệ
PHP Doanh Nghiệp Liên hệ 32 buổi Dự kiến T3,T5 | T2,T6 18h00-21h00 Liên hệ
Tin học văn phòng (Office 2010 & More) Liên hệ 9 buổi T3, T5, T7 18h00-20h30 Liên hệ
Chuyên viên phần mềm Liên hệ 3 năm Cả tuần Ban ngày Liên hệ