Niit - Ict Hà Nội » Giới thiệu
Giới thiệu
  • NIIT-ICT Hà Nội

    Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT - ICT Hà Nội (tiền thân là Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin) là thành viên trong hệ thống của Học viện quốc tế đào tạo CNTT NIIT Ấn Độ trên toàn cầu, được thành lập năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Học viện NIIT Ấn Độ và Trung tâm Đào tạo CNTT (trực thuộc Viện Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ). 


    Xem thêm
  • NIIT Ấn Độ - Quá trình hình thành và phát triển

    Được thành lập năm 1981 tại Ấn Độ, đến nay Viện Công nghệ Thông tin Quốc gia CNTT (NIIT India) trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin. Hiện nay, Học viện đào tạo CNTT NIIT có mặt tại hơn 44 quốc gia, cung cấp các giải pháp đào tạo, phần mềm và giải pháp tri thức cho các tổ chức, các tập đoàn đa quốc gia như Worldbank, Citigroup, British Airways, Ford Motors,…


    Xem thêm