Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Method Overloading in Java
Method Overloading in Java

Nếu một lớp có nhiều phương thức có cùng tên nhưng khác nhau về tham số, thì nó được gọi là.

 

Giả sử bạn phải thực hiện phép cộng các số đã cho nhưng có thể có bất kỳ số lượng đối số nào.

 

Nếu bạn viết phương thức như a (int, int) cho hai tham số và b (int, int, int) cho ba tham số thì nó có thể khó khăn cho bạn cũng như các lập trình viên khác để hiểu hành vi của phương thức vì tên của nó khác nhau.

 

Học lập trình Java : Method Overloading in Java

 

Method Overloading in Java

 

Vì vậy, chúng tôi thực hiện nạp chồng phương thức để tìm ra chương trình một cách nhanh chóng. 

 

Lợi thế của quá tải phương thức

 

Phương thức nạp chồng làm tăng khả năng đọc của chương trình.

 

 

Các cách khác nhau để quá tải phương thức

 

Có hai cách để quá tải phương thức trong java

 

  1. Bằng cách thay đổi số lượng đối số
  2. Bằng cách thay đổi kiểu dữ liệu

 

1) Method Overloading: changing no. of arguments trong java

 

Trong ví dụ này, chúng ta đã tạo hai phương thức, phương thức add () đầu tiên thực hiện phép cộng hai số và phương thức add thứ hai thực hiện phép cộng ba số.

 

Trong ví dụ này, chúng tôi đang tạo các phương thức tĩnh để chúng tôi không cần tạo cá thể cho các phương thức gọi. 

 

ví dụ tạo 2 phương thức

 

2) Method Overloading: changing data type of arguments trong java

 

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tạo ra hai phương thức khác nhau về kiểu dữ liệu. Phương thức add đầu tiên nhận hai đối số nguyên và phương thức add thứ hai nhận hai đối số kép.

 

ví dụ Overloading

 

Can we overload java main() method? trong java.

 

Có bằng phương pháp quá tải. Bạn có thể có bất kỳ số lượng phương thức chính nào trong một lớp bằng cách nạp chồng phương thức. Nhưng JVM gọi phương thức main () chỉ nhận mảng chuỗi dưới dạng đối số. Hãy xem ví dụ đơn giản:

 

ví dụ can we overload

 

Method Overloading and Type Promotion trong java

 

Một loại được quảng cáo sang loại khác nếu không tìm thấy kiểu dữ liệu phù hợp. Hãy hiểu khái niệm bằng hình dưới đây:

 

Như được hiển thị trong sơ đồ trên, byte có thể được thăng cấp thành ngắn, int, dài, float hoặc double.

 

Kiểu dữ liệu ngắn có thể được thăng cấp thành int, long, float hoặc double. Kiểu dữ liệu char có thể được thăng cấp thành int, long, float hoặc double, v.v.

 

Ví dụ về quá tải phương thức với TypePromotion

 

ví dụ phương thức typePromotion

 

 

>> Học lập trình java tại Học viện đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT - ICT Hà Nội chắc chắn sự lựa chọn của bạn là không hề sai mà nó còn ngược lại là cơ hội để bạn thăng tiến cũng như phát triển về sự nghiệp của mình. Hãy nhanh tay đăng ký ngay một khóa học đi nào <<

 

_____________________ NIIT - ICT Hà Nội _______________________