Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Vòng đời hoạt động của Android
Vòng đời hoạt động của Android

- Một hoạt động là màn hình duy nhất trong Android. Nó giống như cửa sổ hoặc khung của Java.

- Bằng sự trợ giúp của hoạt động bạn có thể đặt tất cả các thành phần hoặc widget UI của mình trong một màn hình.

- Phương pháp 7 vòng đời của Hoạt động mô tả cách hoạt động sẽ hoạt động ở các trạng thái khác nhau.

 

Học lập trình Android Activity Lifecycle

Android Activity Lifecycle

 

Phương pháp vòng đời hoạt động Android

 

Chúng ta hãy xem 7 phương pháp vòng đời của hoạt động Android.

 

>> Học lập trình Android chuyên nghiệp tại đâu, học lập trình viên là làm gì trong đầu các bạn đang có một đống câu hỏi về ngành lập trình này. Vậy các bạn có muốn biết nó làm được những gì thì hãy đến ngay NIIT - ICT Hà Nội để được giải đáp nhé <<

 

 1 : onCreate :  được gọi khi hoạt động đầu tiên được tạo ra.

 2 : onStart :  được gọi khi hoạt động đang trở nên hiển thị cho người dùng.

 3 : onResume : được gọi khi hoạt động sẽ bắt đầu tương tác với người dùng.

 4 : onPause : được gọi khi hoạt động không hiển thị cho người dùng.

 5 : onStop :  được gọi khi hoạt động không còn hiển thị cho người dùng.

 6 : onRestart : được gọi sau khi hoạt động của bạn bị dừng lại, trước khi bắt đầu.

 7 : onDestroy : được gọi trước khi hoạt động bị phá hủy.

 

File: activity_main.xml

 

file activity_main.xml

 

Ví dụ về vòng đời hoạt động của Android

 

Nó cung cấp các chi tiết về việc gọi các phương thức hoạt động của vòng đời. Trong ví dụ này chúng tôi đang hiển thị nội dung trên logcat.

 

File: MainActivity.java

 

ví dụ về vòng đợi hoạt động của Android

ví dụ về vòng đợi hoạt động của Android

 

 

 

________________________ NIIT - ICT Hà Nội __________________________