Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » keyword tĩnh trong lập trình Java
keyword tĩnh trong lập trình Java

Static keyword trong Java được sử dụng để quản lý bộ nhớ là chủ yếu. Chúng ta có thể áp dụng từ khóa tĩnh java với các biến phương thức khối và lớp lồng nhau. Từ khóa tĩnh thuộc về lớp hơn là một thể hiện của lớp.

 

Học lập trình Java - Java static keyword

 

Java static keyword

 

Static có thể là: 

 

+ Variable (còn được gọi là biến lớp)

+ Method (còn được gọi là phương thức lớp)

+ Block

+ Nested class

 

Static variable trong Java.

 

Nếu bạn khai báo bất kỳ biến nào là tĩnh thì nó được gọi là biến tĩnh. 
 
>> Học lập trình java tại học viện đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT - ICT Hà Nội bạn sẽ được tiếp cận đến cơ hội được đi làm ngay sau khi kết thúc khóa học tại đây. Vậy bạn còn đợi gì nữa mà không đăng ký ngay một khóa học nhỉ << 
 

+ Biến tĩnh có thể được sử dụng để chỉ thuộc tính chung của tất cả các đối tượng (không phải là duy nhất cho từng đối tượng)   ví dụ: tên công ty của nhân viên tên trường đại học của sinh viên, v.v.

+ Biến tĩnh chỉ nhận được bộ nhớ một lần trong vùng lớp tại thời điểm tải lớp. 

 

Advantages of static variable - ưu điểm

 

Nó làm cho chương trình của bạn memory efficient (tức là, nó tiết kiệm bộ nhớ).

 

Understanding the problem without static variable trong java

 

Không có biến tĩnh

 

Giả sử có 500 sinh viên trong trường đại học của tôi, bây giờ tất cả các thành viên dữ liệu cá thể sẽ nhận được bộ nhớ mỗi khi đối tượng được tạo.

 

Tất cả các sinh viên có rollno và tên duy nhất của nó, vì vậy thành viên dữ liệu cá thể là tốt trong trường hợp như vậy.

 

Ở đây đại học đề cập đến tài sản chung của tất cả các đối tượng. Nếu chúng tôi làm cho nó tĩnh trường này sẽ chỉ nhận được bộ nhớ một lần. 

 

 

Example of static variable - Trong java

 

ví dụ về biến tĩnh

 

Đầu ra :

 

đầu ra của biến tĩnh

 

>> Nếu thấy hay thì hãy cho tôi một chia sẻ để nhiều người biết đến tôi và cho nhưng người chưa biết về lập trình java nói chung và lập trình nói riêng có thể nhìn thấy những bài này của tôi nhé <<

 

___________ NIIT - ICT Hà Nội xin cảm ơn __________