Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » PHP - Decision Making program in PHP
PHP - Decision Making program in PHP

Các if, elseif ...else và các câu lệnh chuyển đổi được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện khác nhau.

 

Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong mã của mình để đưa ra quyết định. PHP hỗ trợ sau ba tuyên bố ra quyết định

 

PHP - Decision Making

 

PHP - Decision Making

 

- Sử dụng câu lệnh này nếu bạn muốn thực thi một bộ mã khi một điều kiện là đúng và một điều kiện khác nếu điều kiện không đúng.

- Được sử dụng với câu lệnh if ... other để thực thi một bộ mã nếu một trong nhiều điều kiện là đúng

- Được sử dụng nếu bạn muốn chọn một trong nhiều khối mã được thực thi, hãy sử dụng câu lệnh Switch. Câu lệnh chuyển đổi được sử dụng để tránh các khối if..elseif..else dài.

 

The If...Else Statement ( trong PHP )

 

Nếu bạn muốn thực thi một số mã nếu một điều kiện là đúng và một mã khác nếu một điều kiện là sai, hãy sử dụng câu lệnh if .... other.

 

 

Syntax:

 

Câu lệnh if

 

Example:

 

Ví dụ sau đây sẽ xuất ra 'Chúc cuối tuần vui vẻ!' nếu ngày hiện tại là thứ Sáu, nếu không, nó sẽ xuất ra 'Chúc một ngày tốt lành!':

 

ví dụ về một lời chúc

 

Nó sẽ tạo ra kết quả như sau:

 

Kết quả

 

The ElseIf Statement trong PHP

 

Nếu bạn muốn thực thi một số mã nếu một trong một số điều kiện là đúng, hãy sử dụng câu lệnh otherif

 

 

Syntax:

 

ví dụ câu kệnh otherif

 

Example:

 

Ví dụ sau đây sẽ xuất ra 'Chúc cuối tuần vui vẻ!' nếu ngày hiện tại là thứ Sáu và 'Chúc chủ nhật vui vẻ!' nếu ngày hiện tại là chủ nhật. Nếu không, nó sẽ xuất ra 'Chúc một ngày tốt lành!'

 

ví dụ về một lời chúc

 

Nó sẽ tạo ra kết quả như sau :

 

Đáp án của ví dụ

 

 

The Switch Statement trong PHP

 

Nếu bạn muốn chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực thi, hãy sử dụng câu lệnh Switch.

 

Câu lệnh chuyển đổi được sử dụng để tránh các khối if..elseif..else dài.

 

 

Syntax:

 

Cú pháp

 

Example:

 

Câu lệnh switch hoạt động theo một cách khác thường. Đầu tiên, nó đánh giá biểu thức đã cho, sau đó tìm kiếm một giá trị để khớp với giá trị kết quả.

 

Nếu tìm thấy giá trị khớp thì mã được liên kết với nhãn phù hợp sẽ được thực thi hoặc nếu không có giá trị nào phù hợp thì câu lệnh sẽ thực thi bất kỳ mã mặc định đã chỉ định nào.

 

ví vụ về cú pháp

 

Nó sẽ tạo ra kết quả như sau:

 

Kết của của cú pháp

 

>> Khóa học lập trình PHP được NIIT - ICT Hà Nội kết hợp với những doanh nghiệp lớn nhất Hà Nội để đào tạo chuyên sâu về PHP, nhằm mục đích đào tạo nhân sự cũng như đảo cao về nhận thức trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay <<

 

 

Bài viết hay: