Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Cách Thêm quy trình đăng nhập trong Android
Cách Thêm quy trình đăng nhập trong Android

Đăng nhập Google cho Android cho phép bạn xác thực người dùng có cùng thông tin đăng nhập họ sử dụng trên Google. 

 

Học lập trình Android sau khi người dùng đăng nhập bằng Google, bạn có thể tạo ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn và thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng của bạn.

 

Các API của Google Android cho phép bạn tích hợp đăng nhập và các tính năng xã hội vào ứng dụng của bạn.

 

Các tính năng chính của nhà phát triển

 

Học lập trình Android

 

 

Xác thực đáng tin cậy trong lập trình Android.

 

Đăng nhập Google là một cách đơn giản, đáng tin cậy và an toàn để cho phép mọi người đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng thông tin đăng nhập Google của họ.

 

Thêm đăng nhập Google .

 

Truy cập hồ sơ và biểu đồ xã hội

 

Học lập trình Android sau khi người dùng đã đăng nhập bằng Google, ứng dụng của bạn có thể chào đón họ bằng tên và hiển thị hình ảnh của họ. 

 

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu phạm vi xã hội, nó có thể kết nối người dùng với bạn bè và truy cập độ tuổi, ngôn ngữ và thông tin hồ sơ công khai.

 

Lấy thông tin hồ sơ .

 

Bắt đầu Android.

 

API Google Android là một phần của nền tảng dịch vụ Google Play. Để sử dụng các tính năng của Google, hãy thiết lập SDK dịch vụ Google Play trong dự án phát triển ứng dụng của bạn.

 

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Bắt đầu tích hợp cho Đăng nhập Google.