Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Hướng dẫn định nghĩa Partial Type trong C#
Hướng dẫn định nghĩa Partial Type trong C#

Partial Type: Là một đặc điểm trong C# để cho phép tách định nghĩa của một class ra thành nhiều file mã nguồn với phần mở rộng .cs bằng cách sử dụng từ khóa partial.

Bình thường, trong các ngôn ngữ khác, định nghĩa của một class sẽ được định nghĩa trong một file mã nguồn. Tuy nhiên, để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển, C# cho phép tách định nghĩa của lớp ra thành nhiều file mã nguồn khác nhau. Điều này sẽ đem lại một số lợi ích như sau:

1 - Hỗ trợ làm việc nhóm: Khi sử dụng partial type, trong một dự án gồm nhiều người cùng phát triển một class, mỗi người có thể tự phát triển file mã nguồn của mình. Điều này sẽ làm đơn giản hóa quá trình ghép mã nguồn, không bị ảnh hưởng lẫn nhau. 2 – Giảm thiểu sự phức tạp của lớp: Với những lớp phức tạp có chứa nhiều dòng lệnh, thay vì gộp tất cả vào trong một file, ta có thể tách định nghĩa của lớp ra thành nhiều file mã nguồn khác nhau. Mỗi file chứa một phần định nghĩa lớp, điều này làm giảm sự phức tạp của class, khiến class trở nên đơn giản, dễ bảo trì hơn. 

 

Bước 1: Tạo ứng dụng

Mở VisualStudio, sau đó tạo mới một ứng dụng. Đặt tên và lưu đường dẫn chứa ứng dụng vừa tạo. 

 

Bước 2: Định nghĩa class

Sau đó, ta click phải chuột lên ứng dụng, rồi tạo mới một class. 

 

Ta đặt tên cho file mã nguồn chứa định nghĩa của class muốn tạo.

Sau đó, ta khai báo từ khóa partial, rồi định nghĩa các method trong nội dung của class muốn tạo. 

Ở đây ta định nghĩa class với tên là Math, và trong class này thì định nghĩa của nó được tách thành các file mã nguồn khác nhau, mỗi file chứa một phần định nghĩa lớp.

Tiếp theo ta tạo một file mã nguồn mới, trong file này ta sẽ định nghĩa một phần của class trong đó. Như vậy là định nghĩa class Math sẽ được viết ở trong 2 file mã nguồn với tên là Math1.cs và Math2.cs.

Dưới đây là định nghĩa của file Math2.cs

Bước 3: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã định nghĩa xong lớp, trong Main() method, hãy khởi tạo đối tượng của lớp Math, sau đó gọi các method của lớp Math. Ta đã định nghĩa các method nào trong 2 file mã nguồn, thì ta đều có thể gọi được trong Main() method.

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy kết quả của các method đã được hiển thị trên màn hình Console như hình bên dưới.