Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Hoạt động sinh viên » Hoạt động thực tập, thực tế các doanh nghiệp Phần mềm của sinh viên NIIT-ICT Hà Nội
Hoạt động thực tập, thực tế các doanh nghiệp Phần mềm của sinh viên NIIT-ICT Hà Nội

Thực tập, thực tế tại các Doanh nghiệp phần mềm là hoạt động thường xuyên được NIIT-ICT Hà Nội tổ chức cho Học viên tại Học viện.

Hơn 10 năm trong quá trình phát triển, NIIT-ICT Hà Nội đã tạo dựng thương hiệu và có quan hệ hợp tác với hàng trăm Doanh nghiệp phần mềm lớn, nhỏ. Việc đào tạo hướng người học tới thực tế luôn là nhiệm vụ hàng đầu tại NIIT-ICT Hà Nội, tuy nhiên để thực hiện được xứ mệnh đó, NIIT-ICT Hà Nội luôn có được sự hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp, nhằm nâng cao chương trình học, nâng cao các kỹ năng, môi trường…

 

Tham-quan-doanh-nghiep-CNC

 

Thực tập, thực tế tại các Doanh nghiệp phần mềm

Bên cạnh việc đào tạo đội ngũ nhân sự Lập trình viên có chất lượng cung ứng cho các Doanh nghiệp phần mềm. NIIT-ICT Hà Nội luôn tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng gắn kết giữa người học với môi trường thực tế. Hàng tháng theo định kỳ, NIIT-ICT Hà Nội tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, thực tập, thực tế tại các Doanh nghiệp đối tác, một mặt để nâng cao chất lượng đào tạo, mặt khác để học viên có sự cọ sát với môi trường thực tế.

 

Hoi-thao-Samsung

 

Thực tập, thực tế tại các Doanh nghiệp phần mềm

Trong các buổi thực tập, thực tế này, đại diện phía doanh nghiệp sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên những sản phẩm của doanh nghiệp, và công việc để lập trình nên sản phẩm đó, giới thiệu tới học viên môi trường làm việc tại doanh nghiệp… Sau mỗi buổi thăm quan, các bạn học viên thấy được sự phát triển rõ rệt của công nghệ, những nhu cầu, yêu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng…

Trở về NIIT-ICT Hà Nội, học viên sẽ tự hoạch định cho bản thân định hướng trong tương lai. Với mô hình này, NIIT-ICT Hà Nội đã thành công và có uy tín trong lĩnh vực đào tạo hơn 10 năm qua.