OPEN DAY OF ANDROID

- Đào tạo & tuyển dụng: 50 nhân sự lập trình Android, thực tập Android...

- Yêu cầu: đang là sinh viên khoa CNTT
- Có thể tham gia làm việc bán thời gian
- Địa điểm làm việc: tại các doanh nghiệp đối tác


open day of android

 

Đăng ký ngay: http://bit.ly/android-strong

Nội dung chương trình:
- Phỏng vấn ngược & kỹ năng phỏng vấn
- Đánh giá CV
- Một số kỹ năng cần thiết
- Test đầu vào hoặc phỏng vấn để lựa chọn ứng viên
- Chưa có kiến thức sâu sẽ đào tạo thêm
 

Kinh phí: 100% miễn phí tham dự
 

Thời gian tổ chức:
- 8h30 - 11h00 ngày 25/11/2017
- Tại: tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

Thí sinh sau khi vượt qua bài test hoặc phỏng vấn sẽ làm việc tại các doanh nghiệp đối tác.

LƯU Ý: ỨNG VIÊN GỬI CV TRƯỚC CHO BTC QUA MAIL: ocsenden@gmail.com GHI RÕ: TÊN - ANDROID